سایت اصلی مطلب:www.nemonasoal.blog.ir برای دریافت

نمونه سئوالات عربی  ومطالب آن به این وبلاگ مراجعه نمائید-

مبین دشتی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳ | ٦:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

برای دیدن پاور پونت درس دوم به این آدرس مراجعه کنید.

 

 

Arabi8-Dars2 MP3.rar


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳ | ٦:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ | ٩:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ | ٩:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

با سلا م

خسته نیاشید تعطیلات به کام

برنامه شنبه شما تغییر کرده

 کلاسهای من با خانم دولت آبادی در روز چهار شنبه عوض شده

است شنبه میام مدرسه با هم صحبت می کنیم.ماچ


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳ | ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

 

ســـــؤالات عــربی 4/8 .

1-کدام  گزینه مناسب نیست؟  نَحنُ ............

 الف) لاعِبونَ فائزونَ ب)صدیقان مُخلصانِ ج) لاعباتٌ فائزاتٌ   د) طَبیبةٌ مَعروفة

2-در کدام گزینه فعل ماضی وجود ندارد؟

الف) النساءُجَمَعنَ الحَقائب ب) هل هُما خَلف الباب الان  ج) الطالبان سمعا کلام المدیر  د) المسافرون فَتَحوا الحَقیبة

3-ترجمه کدام عبارت صحیح نیست؟

الف)هذان جَبلان،مُرتفعان.این کوهها ، بلند هستند .

ب)هاتان،شَجرتان جَمیلتان ِ.این دو،درختان زیبایی هستند

ج)هذان،جَبلان مَرتفعان. اینها، کوههای بلندی هستند .

د) هاتان الشَجرتان،جَمیلتان.اینها،درختان زیبایی هستند.

4- ترجمه لغات ( تقاعد،حبٌ، جَمال، السبت ) به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

الف)بازنشسته،دوستی،زیبا، شنبه

ب)بازنشستگی،دوست داشتن،زیبایی،شنبه

ج)احتیاج،دوست داشتن،زیبایی، شش

5- ترجمه کنید  (انتِ غسلت ِملابسکِ فی المنزل )  
تو لباسهایت را در خانه ات  شستی.

 
ســؤال قــران4/8 ترجمه کنید< واِلَــی اللهِ المَـــصیر>

وبه سوی خداست بازگشت

ســؤالات عــربی 3/8

1-برای جای خالی کدام ضمایر مناسب نیست ؟   من أین ........... ؟  ........... من طهران .

الف) انتَ- نحن    
ب) انتم ـ نحن   

   ج) انتن-نحن      

  د) انتَ انا       

2- کدام فعل با ضمیرش ارتباط ندارد؟

الف) هُماخَرجا      ب) هی لعبتْ           ج) هُن خَرجوا            د) هُم کَتبوا

3-کدام پرسش صحیح نیست؟

     الف) ماهِی المَسأ لة ؟  ب) ماذا فِی الصورة ؟   ج) ما هِی المُشکل؟ 

د) ما هُو السُؤال؟

4-ترجمه کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف)هذان الجبلانِ،مرتفعانِ .این کوهها، بلندهستند .

ب)هاتان ِ،شجرتان ِجمیلتانِ .این دو،درختان زیبایی هستند.

ج) هذان ، الجبلانِ مرتفعانِ . اینها، کوههای بلندی هستند.

د)هاتان ِشجرتان ِ، جمیلتانِ .اینها، درختان زیبایی هستند.

5- ترجمه کنید ( انتما ذَکـَرتـُما صَدیقَکُما فی الـمـَکتبة
 

 شما دوستانتان را در کتابخانه به یاد اوردید .

ســؤال قـران 3/8       ترجمه کنید <  و لِـلّـهِ مـُلکُ السَـــمواتِ وَالارض>

و برای خداست (از ان خداست) پادشاهی اسمان ها و زمین.

 ســؤالات عــربی2/8

1- فعل ماضی درکدام گزینه ،درست ترجمه شده است؟

الف)ذَهَبَ: رفت ، ذَهَبْتُ: رفتی                   

  ب)رَفَعَ : بالابرد  ،  رَفعتُم:بالابردید.

ج)ذَکَرَ: یاد کرد،  ذَکروا:یاد کردیم                     
 

د)جَلَسَ:   نِشَست،  جَلَسَتْ: نِشَستم

2-درعبارت<هولاءالفلاحونَ حَصدوا المحصولَ> : این کشاورزها

محصول را کاشتند.کدام کلمه درست معنی نشده         

الف)حـَصدوا         ب)المحـصولَ        ج)هـولاء           د)  الـفـلاحون           

3- فعل   (نَـجـَحـنَ) با کدام ضمیر درست می باشد  .      

 الف)أنتَ          ب)هُم           ج)هُن      د)أنتما

4-ترجمه کدامیک نادرست است؟

الف)ذلـک الرجـُل کَالجبل قوی .آن مرد مانند کوه نیرومنداست .

ب) تِـلک البِنـتُ فی الدرس ناجحة.آن دختر در درس موفق است.

ج)هـذا الرجـل طبـیـبٌ ناجح .این مردپزشکی موفق است .

د) ذلـک الطـالب فی هـذاالصـف.آن دانش آموزی دراین کلاس است.

5-ترجمه کنید . { مَن زَرَعَ العُدوان حـَصَدَالْخـُسـران}

هرکس دشمنی کاشت زیان درو کرد.


  سـؤال قـران 2/8             ترجمه  کنید < وَ الله عـَلیمٌ بـِما یـَفـعـَلون >

و خدا به آنچه انجام می دهید دانا است .

ســؤالات عــربی 1/8

1-با توجه به ترجمه برای جای خالی کدام ضمیر مناسب است ؟

هذا   ا َخـ........ و .......... طـالـبٌ نـاجـحٌ .  این برادرم است و او دانش آموز موفقی است .

الف) ــکَ ، هـی   
ب)  ــکَ  ، هو   
ج) ــیِ ، انتَ  

 د) ــی‌   ،‌‌ هـؤ

2- برای جای خالی کلمه مناسب بنویسبد .    
اینَ بـیتـکُم ؟ ........... فِی الشـارع آزادی.

الف) بـیــتی     ب)بیتـِـنا      ج) بـیــتکـُم     د) بــیـتُــهُ

3-ترجمه عبارتهای < او نوشت، آنها نوشتند> به  ترتیب کدام است؟

الف) هُو کـَتبَتْ ، هُنَّ کــَتبا               ب) هـِـی جَـلَسَ ، هـُـنَّ جلــسْنَ  

  ج)هُـو جَـلَسَ ، هُنَّ جَلسَتا                   د) هِــی کتَبَتْ  ، هُــنَّ کَـتَبْنَ

4-کدام پرسش صحیح نیست ؟

الف) ماهِی المـَسـأ لة؟        ب) ما هُو السُـؤال؟           

ج) ما هِی المـُشـکلة؟           د) ماذا فِی الصـورة ؟

5- ترجمه کنید .{ المُسـلِمُ مَن سَـلـِمَ الـنّـاسُ مِن لـِسـانِهِ و یَـدِهِ}

مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در آرامش باشند.سـؤال قـران 1/ 8     ترجمه کنید < یـُسَبـِحُ   لَهُ مَن فِی السَّماواتِ وَ الاَرض >

برای او تسبیح می کند هرانچه در اسمان و زمین است .

     


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ | ٧:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳ | ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

سلام خانم گُلا ماچ

برای روز شنبه که درس پیام های آسمان دارید یه محتوای الکترونیکی (تما) هرموردی که خودتون دوست داشته باشید از

درس اول درست کنید روی CDبریزید بیاورید .

CDرو نبندید تا بتوانید برای درسهای دیگه هم ازش استفاده

کنید .

این کار های عملی قسمتی از نمره مستمر شما رو در بر دارد

سعی کنید با بقیه متفاوت باشبد .

به یاد داشته باشید  همه درس اول و نمیخوام فقط قسمتی از

درسو که شما به اون علاقه بیشتری دارین کافی است .

 

لطف کنید این موضوع رو به بقیه بچه ها هم اطلاع دهید .

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()

اولین روز دبستان بازگرد / کودکی ها شاد و خندان بازگرد

بازگرد ای خاطرات کودکی / بر سوار اسب های چوبکی

خاطرات کودکی زیبا ترند / یادگاران کهن مانا ترند

درسهای سال اول ساده بود / آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس / روبه مکار و دزد چاپلوس

کاکلی گنجشککی باهوش بود / فیل نادانی برایش موش بود

روز مهمانی کوکب خانم است / سفره پر از بوی نان گندم است

با وجود سوز و سرمای شدید / ریز علی پیراهن از تن می درید

تا درون نیمکت جا می شدیم / ما پر از تصمیم کبرا می شدیم

 

پاک کن هایی ز پاکی داشتیم / یک تراش سرخ لاکی داشتیم

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت / دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستانمان از آه بود / برگ دفترهامان به رنگ کاه بود

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ / خش خش جاروی بابا روی برگ

همکلاسی های من یادم کنید / باز هم در کوچه فریادم کنید

همکلاسی های درس و رنج و کار / بچه های جامه های وصله دار

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود / جمع بودن بود و تفریقی نبود

کاش می شد باز کوچک میشدیم / لااقل یک روز کودک میشدیم

یاد آن آموزگار ساده پوش / یاد آن گچها که بودش روی دوش

ای معلم نام و هم یادت به خیر / یاد درس آب و بابایت به خیر

ای دبستانی ترین احساس من / باز گرد این مشق ها را خط بزن

 

شعر از : محمد علی حریری جهرمی

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ | ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : زهره هاشمی | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.